Vi har platser för inackorderingar både i stall och lösdrift.